Bushido Kwai Wondelgem

(klik op naam voor startprogramma)

 
 

trainingsuren

programma

historiek

Frank's Blog

Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Aikido Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Jiu Jitsu Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Eskrima Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be
 

Wet op zelfverdediging
Inschrijvingsdocumenten
Clubreglement

 
 
WEERBAARHEID

 

VAN DER LEENE Willy

Stuur een E-mail naar Willy Van der Leene

 

        Verantwoordelijke: VAN DER LEENE Willy     willy@bushido-kwai.be            Tel.: 09 253 94 79          GSM: 0477 67 63 73

             Sporthal NEPTUNUS, Botestraat 100                 9032 WONDELGEM

 

Trainingsuren elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur

 

In juli sportcentrum gesloten

ALGEMEEN INSCHRIJVINGSFORMULIER WEERBAARHEID

Lidgeld: r 100.00 per jaar  of  r 50.00 per 3 maanden

Vanaf het 2de lid wonende op hetzelfde adres: r 90.00 per jaar (1)

 

Verzekering (Jaarlijks): 15.00

(1) ze dienen wel dezelfde discipline te volgen en enkel bij jaarbetaling.

 

Inschrijvingsdatum:               ...../..../201......   

Datum van eerste training:     ...../..../201......

Naam: ..........................................   

Voornaam: ................................................                      M / V

Adres: ....................................................................................................  

Postcode: ...........  Gemeente:................................................

GSM/Tel.: .......................

Rijksregisternr.: ....................................................................................  

Geboren te: .................................................  op: ....../...../....

E-mail: .........................................

Website: ...................................

Reeds aangesloten bij: .......................... 

Klub nr.: .......................  Federaal nr.: ..........................

VERKLARING:  Ik, de hierboven vermelde persoon, verklaar hierbij nota te hebben genomen van het clubreglement en zal alle trainingen op eigen risico volgen tot ik volledig in orde ben met alle betalingen en medische formaliteiten.   

 

Datum:

 

Handtekening: (bij minderjarige, een van de ouders) .