Bushido Kwai Wondelgem

(klik op naam voor startprogramma)

 
 
 

lesgevers

trainingsuren

programma

historiek

ledenlijst

jeugdleden

foto's

Frank's Blog

links

Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Aikido Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Jiu Jitsu Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Eskrima Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be
 

Wet op zelfverdediging
Inschrijvingsdocumenten
Clubreglement

 
 

De Geschiedenis van Jiu Jitsu


Japanners leven op de "Ring van Vuur" in de Oceaan.

 

Om de ontwikkeling van de gevechtskunsten in het Verre Oosten te kunnen begrijpen is het nodig om het Japanse volk en zijn geest te bestuderen.

Met name zijn sterke verbondenheid met de natuur. Japan is een bergachtig land, geteisterd door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vloed-golven en wervelwinden.Het bestaat uit meer dan 3000 eilanden, waarvan de 4 grootste : Hokkaido in het noorden, Honsjoe centraal gelegen en tevens het grootste van de vier, Sjikokoe en Kioesjoe in het zuiden. Er bestaat een nauw verband tussen reliëf, landbouwmogelijkheden en bevolkingsspreiding. De mensen vestigen zich bij voorkeur in de vruchtbare valleien en laagvlakten, waar ze hun voornaamste voedselgewas rijst kunnen winnen. De bevolkingsdichtheid is daarom in deze gebieden uiterst groot : 90 per 100 van de 110 miljoen inwoners van Japan wonen op slechts 12 % van het totale grondgebied dat 12 maal zo groot is als ons land. Een kleine berekening van de bevolkingsdichtheid in deze vruchtbare gebieden geeft ons als resultaat : 3200 inwoners per vierkante kilometer.Deze talrijke mensen moeten ook met grote klimaatverschillen afrekenen, het Japanse eilandenrijk strekt zich uit over een afstand van ruim 1600 km zodat in het noorden van het land door de koude noordwest-moessons de gemiddelde januaritemperatuur -8° bedraagt, het zuiden daarentegen geniet een subtropisch klimaat met een gemiddelde januaritemperatuur van +7° zodat er zelfs palmgroei voorkomt. De natuur is voor de Japanner niet mild : per jaar telt men meer dan 5000 aardschokken, terwijl onderzeese aardbevingen vloedgolven veroorzaken die soms een hoogte van 15 meter bereiken. Tijdens de zomer, gekenmerkt door een hete en vochtige lucht, heeft Japan te lijden onder de wervelstormen of taifoens. De Japanner is een noeste werker die zich niet door tegenslag laat ontmoedigen, hij is zeker niet bevoordeeld, noch op het gebied van geografische kenmerken, noch op het gebied van bodemrijkdom, noch op klimatologisch gebied. De grondoorzaak van de spectaculaire opgang van Japan ligt in de moed van de Japanner zelf om het harde leven aan te pakken en de levenswil om er bovenop te komen. Bij de vorming van het Japanse karakter speelde ongetwijfeld het Boeddhisme en het Shintoïsme een voorname rol, deze houding vloeit voort uit de vaste overtuiging dat de inspanning lonend is en dat slechts een taai en volhardend werken de moeilijkheden kan overwinnen, verder legt het Shintoïsme de nadruk op beheersing, bezinning en het losmaken van het aardse. Hierin worden verschillende natuurelementen als goden vereerd. Grote werklust, vindingrijkheid en plichtsbesef vormen hierbij de drie grote sleutelwoorden van de Japanse vooruitgang.

 

 

“Bushido”, de weg van de krijger.


Bushido, of de geschreven wet van de samoeraiklasse vormt de dag van vandaag nog steeds de grondslag van de levenshouding van de Japanner, deze leer betekende voornamelijk een voortdurende paraatheid om dit aardse bestaan te verlaten.

 

Het Boeddhisme paste uitstekend in de levensbeschouwing van de samoerai, “zen” voort-gekomen uit deze godsdienst werd voor de samoerai de perfectie voor levenskunst. Zen leert de beheersing van lichamelijke functies, het vermogen om de kleinste dingen in de geest en in de natuur te onderscheiden en er bewust van te genieten en de geestelijke emoties worden gekanaliseerd.

 

Het geheim van de samoerai binnen het Bushido bestond uit discipline, zelfbeheersing en plichtsbesef, deze begrippen zijn nu nog steeds van toepassing in het moderne Japan.
 

“Goshinjutsu”, de kunst der verdediging.


De zelfverdedigingskunst is een begrip door de eeuwen heen dat men terug kan vinden in elke beschaving en bij alle volkeren.

 

Ongewapend vechten hing ook voor een groot gedeelte af van de cultuurgebondenheid en voornamelijk hier uit voortvloeiend de kledij, de basis van deze technieken berustte uiteraard op snelkracht, behendigheid, snelheid en inzicht, waarbij gebruik werd gemaakt van de vitale punten op het menselijk lichaam.

 

Het nog steeds zeer populaire sumoworstelen vindt zijn oorsprong in het feodale Japan onder de vorm van Kumi-Uchi, technieken die twee samoeraikrijgers toepasten op het slagveld in volledig harnas en in contactgevecht verwikkeld met elkaar.

 

Diegene die zijn tegenstrever tegen de grond kon werpen was de overwinnaar, de verslagene zou zeer beperkt zijn om terug de rechtopstaande houding te hernemen en gemakkelijk gedood kunnen worden.

 

Verschillende scholen of Ryu werden gevormd in het ongewapend vechten, stijlen als Yawara ontstonden en gingen mee deel uitmaken van het Bujutsu of de krijgskunst van de samoeraiklasse.

 

Deze Bushi of krijgers leefden in ruwe, harde omstandigheden, waarvan een groot gedeelte van hun tijd aan deze oefenvormen werd besteed, en hun krijgsgeest alert werd gehouden door trainen en strikte discipline.

 

Door de jaren heen had iedere school bepaalde systemen ontwikkeld en uitgediept, perfectie bracht men in verband met de praktische ervaring opgedaan op het slagveld.

 

Het is weliswaar zo dat iedere verschillende samoeraikaste of familie een strikte geheimhouding voorzag van de gekende dodelijke technieken.

 

De Bujutsuleraars probeerden ook geheimen van andere Ryu of scholen te bemachtigen, hetgeen echter niet evident was.

 

De reden is meer dan duidelijk, in gevechtssituaties waarbij het eigen leven als inzet dient laat men zich niet zo gemakkelijk bespioneren door anderen.


Het Goshinjutsu is de hedendaagse verdedigingskunst, bestaande uit:

 

 - Nage - Waza   

®

Werptechnieken

 

 

 - Uchi - Waza  

®

Slagtechnieken

 

 

 - Tsuki - Waza 

®

Stoottechnieken

 

 

 - Geri - Waza  

®

Traptechnieken

 

 

 - Shime - Waza 

®

Verwurgingstechnieken

 

 

 - Kansetsu - Waza 

®

Klemtechnieken

 

 

 - Osae - Waza  

®

Kontroletechnieken

 

 

 - Tai - Sabaki     

®

Lichaamsontwijkingen

 

 

 - Uke - Waza    

®

Afweertechnieken

 

 

 - Dachi - Waza  

®

Houdingstechnieken

 

 

Deze vorm van ongewapend vechten heeft een enorme rijkdom aan technieken, en richt zich meer op moderne, hedendaagse gevechtssituaties, zonder hierbij de banden van de klassieke kunst te verwaarlozen of te negeren.

 

Goshinjutsu is een Japanse verdedigingskunst die wel eens van belang zou kunnen zijn wanneer het nodig blijkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verscheidene beoefenaars zich zeer thuis voelen in deze elegante maar toch doeltreffende kunst.

 

Alle mogelijke vormen van agressie alsook gewapende en ongewapende aanvallen worden gesimuleerd, om hiertegenover een doeltreffende afweertechniek te plaatsen.

 

Beoefenaars van Goshinjutsu worden meermaals verrast door de eenvoud van de technieken waarbij men een aanvaller totaal kan uitschakelen. Het omschrijft een natuurlijke harmonie tussen zowel lichaam en geest, waarin zelfdiscipline, innerlijke rust en wederzijds respect een onderlinge basis vormen onder de beoefenaars.

 

De kennis van de anatomie en de fysiologie van het menselijk lichaam zijn hierbij zeer belangrijk. Basistechnieken Kihon zijn onontbeerlijk en een noodzakelijke voorwaarde. De vitale punten op het menselijk lichaam gebruikt in het Goshinjutsu, zijn dezelfde die gebruikt worden in andere oosterse gevechtskunsten, het menselijk lichaam is nu eenmaal uniform samengesteld.

 

Danny Daem
Technisch directeur
Vlaamse Goshinjutsu Federatie